Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Εκπόνηση μελετών- Επενδυτικά προγράμματα. Όταν οι επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν σε χρηματοδοτικές λύσεις, είμαστε κοντά τους για να παρέχουμε όλα τα εργαλεία & την καθοδήγηση που χρειάζονται.

Οι Υπηρεσίες μας

Κάθε επιχείρηση έχει σαν κύριο στόχο της να επιτύχει, να αναπτυχθεί & να αναβαθμίσει τα προϊόντα & τις υπηρεσίες της με το μικρότερο δυνατόν κόστος. Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης, δεδομένου ότι επιδοτούν μια πλειάδα υποδομών & υπηρεσιών, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών & συγκεκριμένα:

Νέα & Άρθρα

Ενημερωθείτε εδώ για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τα Επενδυτικά Προγράμματα. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ